Kozhukh, V., Young Flora

1998
Oil on canvas
Size 60cmх70cm

Artist: Kozhukh, V.

See Also